Söktrafik

Den trafik som uppstår när bilister kör runt och letar efter parkeringsplatser kallas söktrafik. Söktrafik kan dels bidra till att trafiksäkerheten försämras samt dels bidra till onödiga miljöutsläpp och förslitning på infrastruktur.

Jakten på parkeringsplatser leder ofta till trafikstockningar, köer samt frustration och minskad uppmärksamhet hos bilisterna.

Uppgifter om hur stor del av trafiken i storstäderna som består av trafik som söker efter parkeringsplatser varierar mellan 10 och 40 %.1

Hösten 2011 gjorde IBM sin globala IBM-undersökning inom området trafik och parkering. 8 042 resenärer i 20 olika länder hade fått svara på hur trafiken påverkar deras vardag och även om resenärer upplever att trafiken har förbättrats de senaste åren, är resultaten ändå alarmerande. Slutsatsen av studien var att bättre information om olika parkeringsmöjligheter leder till en förenklad trafiksituation för trafikanter som söker parkeringsplats. Effekterna blir minskad söktrafik, mindre köer vid parkeringsanläggningar samt att parkeringsanläggningarna kan användas effektivare. Mindre söktrafik leder till mindre utsläpp och har en direkt positiv effekt på luftkvaliteten.