Hur stor är en parkeringsruta eller en garageplats?

Standardmåtten för hur stor en garageplats skall vara säger att den bör vara 2,5 meter bred och 5 meter lång. Det rekommenderas dessutom vara ett fritt utrymme bakåt på 6 meter för att smidigt kunna ta sig in och ut.

Nya föreskrifter säger att den handikappanpassad parkeringsplats bör vara fem meter bred och minst fem meter lång. I vissa fall kan platsen vara sju meter lång.