Vad är parkering?

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare. Uppställningen sker av någon anledning som:

  • inte föranleds av trafikförhållandena
  • inte sker för att undvika fara, eller
  • inte sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.