Kostnad för Garageplats i Göteborg:

I Göteborg och överallt i Sveriges olika städer så försöker stadsplanerare att försköna och skapa så attraktiva ytor i stadens centrum. Som möjligt.
En utmaning som man står inför om man tex förtätar och skapar fler bostadshus är parkeringssituationen.
Vi vill ha en vacker stad, men den skall även vara praktisk med fungerande parkeringsmöjligheter för både boende och besökande. För även om den kollektiva trafiken dominerar i våra större städer så är många fortsatt beroende av att kunna ta sig med bil i tjänst eller privat vilket ställer krav på parkerings och garageplatser.

Det byggs dock aldrig tillräckligt många garageplatser vid nybyggen för att mätta den höjda efterfrågan, vilket kan bero på att kostnaden för en garageplats uppgår idag till ca 500 00 SEK och gör att avkastningshorisonten på en garageplats med dagens hyresintäkter blir relativt lång.
Så allteftersom vi förtätar och tar bort parkeringsplatser för andra ändamål så ökar trycket på garageplatserna.