Fordonssituationen i Göteborg:

Göteborgs befolkningstillväxt har likt andra större städer i norden haft en positiv utveckling, och 2014 bodde 920 283 i ”stor-Göteborg” (inräknat kranskommuner) varav 520 000 i tätorten Göteborg.

Göteborg har följt Stockholms exempel och blev 1 januari 2013 den andra svenska staden att införa trängselskatt för att ta sig in och ut från de centrala delarna av Göteborgs vägnät.
En del av syftet med att införa trängselskatten var b.la att förbättra framkomligheten och miljön i innerstaden.
Man har sett att en överbelastning av vägnätet av centrala Göteborg leder till lång söktrafik av parkerings- och garageplats.
Sökandet av parkerings- och garageplats leder i sin tur till onödiga miljöutsläpp samt påverkar framkomligheten.

Projektet har varit om- och väldetabberat, men frågan om är nu utsuddad och handlar nu om hur, och för hur:et så skedde en generell prishöjning från 1 januari 2015 samt att alla utlandsregisterade fordon nu även behöver betala avgifterna.