Fordonssituationen i Göteborg:

Göteborgs befolkningstillväxt har likt andra större städer i norden haft en positiv utveckling, och 2017 bodde 1.010.000 i ”stor-Göteborg” (inräknat kranskommuner) varav 570.000 i tätorten Göteborg.

Göteborg har följt Stockholms exempel och blev 1 januari 2013 den andra svenska staden att införa trängselskatt för att ta sig in och ut från de centrala delarna av Göteborgs vägnät.

En del av syftet med att införa trängselskatten var att förbättra framkomligheten och miljön i innerstaden. Man har sett att en överbelastning av vägnätet av centrala Göteborg leder till lång söktrafik av parkerings- och garageplats. Sökandet efter parkerings- och garageplats leder i sin tur till onödiga miljöutsläpp samt påverkar framkomligheten.

Projektet har varit omdebatterat men frågan ”om” är nu utsuddad och handlar nu om ”hur”. 1:a Januari 2015 skedde en generell prishöjning, samt att även alla utlandsregistrerade fordon nu behöver betala avgifterna.