Parkeringstaxa dygnet runt i Solna

Solna stad är en kommun med ca 70 000 invånare och gränsar till Stockholm stad i norr.
I Solna finns det många stora företag och flertalet arbetsintensiva områden som tex Frösunda, Nya Karolinska. Solna Strand, Solna Business park och Solna centrum.

Antalet företag i kommunen medför att Solnas befolkning växer kraftigt dagtid och Solna stad blev 2012 första kommun med att införa taxor på parkering dygnet runt, alla dagar i veckan.

Bilen är än idag ett måste för många individer och hushåll för att Solna fortsatt skall vara en attraktiv boende kommun och en företagskommun framkant så krävs rimliga parkeringsmöjligheter i form av parkeringsytor och garageplatser.
Om den stora inpendlingen är orsaken till att Solna stad infört de nya taxorna kan vi bara spekulera i, men det är en unik situation för Solna med så hög andel inpendlande på dagen och även på kvällen till bla Friends Arena.
Antalet garageplatser växer inte i takt med inströmningen av arbetande och besökare i Solna vilket ställer höga krav på kollektivtrafik och ett samnyttjande av garageplatserna i Solna.