Unik parkeringssituation i Solna

"Solna stad är en kommun med ca 70 000 invånare och gränsar till Stockholm stad i norr.
I Solna finns det många stora företag och flertalet arbetsintensiva områden som tex Frösunda, Nya Karolinska. Solna Strand, Solna Business park och Solna centrum.

Antalet företag i kommunen medför att Solnas befolkning växer kraftigt dagtid.

Om den stora inpendlingen är orsaken till att Solna stad som första kommun i landet har infört parkeringstaxa dygnet runt alla dagar i veckan, kan vi bara spekulera i.

Bilen är än idag ett måste för många individer och hushåll för att Solna fortsatt skall vara en attraktiv boende kommun och en företagskommun framkant så krävs rimliga parkeringsmöjligheter.
Den stora inpendlingen är unik för Solna och medför utmaningar, där både boende och pendlare skall samsas om garageplatser och parkeringsytor.
För ett som är säkert är att gäller att hitta ett sätt att samnyttja parkering och garageplatserna i Solna, för de (garage- och parkeringsplatser) växer inte i samma takt som Solnas invånare och inpendlare.