Trafikskadetjänst

Var hamnar kostnader för trafikskador i Ert företag?

• En intryckt garageport

• En sönderkörd reklampelare

• En nerkörd informationstavla

• Ett demolerat skärmtak

• Ett nerkört staket

Kostnader för skadereparationer blir ofta omfattande.

Det är vanligt att kostnaderna stannar på det drabbade företaget som löpande underhåll.

Trafikskadetjänst kan hjälpa till med att få ersättning för sådana skador.