Garageplats

En garageplats är en yta för uppställning av fordon i ett garage på tomtmark (förhyrd p-plats inomhus).

Garageplatser går att hyra både per timme och på längre kontrakt (månadsparkering).

Ett parkeringshus, P-hus eller parkeringsgarage är en byggnad som inkluderar parkeringsplatser för bilar. Vissa större parkeringshus består av att hela byggnaden enbart är avsedd för parkeringsplatser.