Parkering Halmstad kommun

Boendeparkering

Vem kan ansöka om boendeparkering och hur går det till?
Den som bor inom boendeparkeringsområdet och har bil, får ansöka om tillstånd för sitt område. Tillståndet tillsammans med giltigt årskort, 30-dagars- eller timbiljett ger möjlighet till att parkera (ingen platsgaranti) på avgiftsvillkoren som gäller boendeparkering.

Kostnaden för tillståndet, som gäller i två år, är 250 kr. Avgiften för boendeparkering är:

1,50 kr/timme, löses i biljettautomat.
150 kr/30 dygn, löses i biljettautomat.
1500 kr/år, årskort följer tillståndet, det går 2 st årskort på ett tillstånd,

Parkering i mån av plats.