Parkering Norrköpings kommun

Allmänt

Boendeparkering finns i Centrum, Söder, Öster, Norr, Klingsberg, Ektorp och Kneippen.

Boendeparkering ger boende i området möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser till reducerad avgift i upp till sex dygn.

Vem kan få boendeparkeringstillstånd?

För att boendeparkera krävs ett boendeparkeringstillstånd. Tillståndet är gratis och gäller i 2 år.

Grundvillkoret är att du är skriven i ett område där boendeparkering gäller och står som registrerad ägare till det fordon som ansökan gäller.
Om du söker ett tillstånd för en tjänstebil, äger en lägenhet där du inte är skriven eller har annan dispens från grundvillkoret krävs det att du kompletterar din ansökan med intyg.
Avgift och försäljningsställen
Priset för boendeparkering är 70 kronor i veckan eller 250 kronor i månaden.
Biljetter för boendeparkering kan köpas med betalkort eller bensinkort i alla biljettautomater märkta med Boendeparkering.
Inköpt biljett gäller för kommande 7 eller 30 dagar.