Parkering Malmö stad

Allmänt

Parkeringsplatser finns både på så kallad allmän plats (gatumark) och på tomtmark. Parkering längs gatorna sköts av kommunen genom gatukontoret och Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (P-Malmö). Övriga parkeringar på tomtmark ägs i Malmö av både privata företag och Parkering Malmö.

Två stora parkeringsanläggningar som handhas av gatukontoret finns på:
Stortorget;
Davidhallstorg

Boendeparkering

Boendeparkering finns i tretton delar av Malmö. Med boendeparkering behöver du bara flytta på bilen när det är städgata (så kallad miljöparkering) då allmänt parkeringsförbud gäller.

Nästa område som ska införa boendeparkering är Kronborg.

Vid Fiskehamnsgatan har parkeringsplatserna upphört inför bygget av det nya konsert- och kongresshuset. I nuläget finns inga nya ersättningsgator utan vi hänvisar till p-huset Bagers Plats, där P-Malmö har ett erbjudande för boende i närheten.

De som kan få boendeparkeringstillstånd i Malmö är:

Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret). Endast ett fordon per person medges.
Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg krävs) likställs med eget innehav av fordon, samt leasingbil.
Studerande och tillfälligt arbetande i Malmö med eget fordon, som har annan folkbokföringsadress, men är boende inom området med en varaktighet av minst tre månader, kan beviljas tillstånd (intyg krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).
Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller fordon med en totalvikt över 3,5 ton.
Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort.

Notera att boendeparkering inte medger rätt att parkera när parkeringsförbud råder, exempelvis vid miljöparkering. Ett boendeparkeringstillstånd innebär inte heller att plats reserverats utan gäller i mån av plats.

Avgift för boendeparkering

En tillståndsdekal skickas ut kostnadsfritt per post. Fäst dekalen på vindrutans insida och lös biljett i automaten, lägg sedan biljetten intill dekalen.

Boendeparkering kostar:
20 kr/dygn vid Röd biljett, måndag-lördag
15 kr/dygn vid vit biljett, måndag-fredag
10 kr/dygn vid grön biljett, måndag-fredag

Boendeparkering kan köpas för 14 dagar framåt.