Infartsparkering

På ca 80 platser längs infartslederna till Stockholm finns parkeringar där du enkelt kan parkera din bil och byta till SL. På webbplatsen www.trafiken.nu kan du se infartsparkeringar och reserverade platser via en kartfunktion.