Tomtmark – Parkeringshus, garage, utomhusparkeringar

Vill man som bilist inte vara beroende av att hitta en parkeringsplats på gatan är att parkera i parkeringshus, garage eller på andra platser på tomtmark (förhyrd p-plats) vara ett bekvämt alternativ. All mark som inte är gatumark kallas tomtmark.

Beroende på läge och budget finns möjligheter att hyra en egen garage- eller parkeringsplats.