Felparkering

Parkerar du fel på gatumark riskerar du en felparkeringsavgift. Notera att från och med den 1 Juli 2017 gäller nya avgifter. Avgiften varierar mellan 750 och 1 200 kronor. På tomtmark tas en kontrollavgift ut vid felparkering.

Om du ställt fordonet så att det hindrar framkomligheten eller är en trafikfara kan det dessutom komma att tvångsflyttas.

Felparkeringsavgifternas storlek

750 kronor om du inte betalar på avgiftsbelagd parkeringsplats

850 kronor om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera

1200 kronor om du stannar där det inte är tillåtet att stanna