Felparkering

Parkerar du fel på gatumark riskerar du en felparkeringsavgift. Notera att från och med den 1 mars 2012 gäller nya avgifter. Avgiften varierar mellan 550 och 1 000 kronor. På tomtmark tas en kontrollavgift ut vid felparkering.

Om du ställt fordonet så att det hindrar framkomligheten eller är en trafikfara kan det dessutom komma att tvångsflyttas.

Felparkeringsavgifternas storlek

550 kronor om du inte betalar parkeringsavgiften

650 kronor om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera

1000 kronor om du stannar där det inte är tillåtet att stanna