Umeå Parkerings AB

Umeå Parkerings AB (UPAB) är Umeå kommuns kommunala parkeringsbolag. UPAB samordnar driften av all gatumarksparkering inom kommunen och på många privata parkeringsområden. UPAB driver även garagen Nanna, Parketten och Dragonen.

UPAB sörjer för god parkeringsservice och övervakar att gällande trafikregler och parkeringsbestämmelser följs. Det ska vara lätt att söka och hitta till en parkeringsplats och utryckningsfordon ska alltid ha fri lejd.