EuroPark

EuroPark Svenska AB är en av de största aktörerna inom svensk parkeringsverksamhet. Huvudverksamheten är inriktad på etablering och drift av parkeringsanläggningar. EuroPark har drygt 200 anställda och närmare 1000 parkerings- och övervakningsuppdrag i över tio städer i Sverige.

EuroPark Svenska AB är ett helägt dotterbolag till EuroPark Skandinavia AS. EuroPark Skandinavia AS tillhör sedan 1999 APCOA Parking AG, Europas största parkeringskoncern (www.apcoa.eu). Moderbolaget har över 4 550 anställda. Inom koncernen finns bred erfarenhet och hög kompetens de flesta typer av parkeringslösningar. Verksamheten omfattar hela 4 100 parkeringsanläggningar och ca 1 200 000 P-platser.

Huvudkontoret för den skandinaviska verksamheten är placerat i Norge. EuroPark Skandinavia driver sammanlagt över 500 parkeringsanläggningar i ca 60 städer i Norden. Detta gör EuroPark till ett av de största parkeringsbolagen i Norden.

Affärsidé
EuroPark skapar mervärde genom utveckling och drift av parkeringsanläggningar, samt närliggande tjänster.
    
Mål
EuroPark Svenska AB ska vara marknadsledande avseende miljö, teknik, service och kvalitet i parkeringsanläggningar i Sverige.
    
Vision
EuroPark ska vara en trygg och seriös partner som skapar mervärde, står för en jämn och hög kvalitet och ger professionell och vänlig service till både bilister och uppdragsgivare.

Historik

1992 - EuroPark bildas av Norska Indigo Invest AS

1992 - Verksamheten kommer till Sverige (Stockholm)

1993-1999 - Kontor startas i Malmö, Växjö, Norrköping, Göteborg och Karlstad 

1999 - EuroPark får ny ägare i APCOA Parking AG

1999 - EuroPark förvärvar AB Stockholmsgaraget

1999 - EuroPark förvärvar P-service AB i Malmö

2000 - EuroPark tar över driften av Arlanda Taxi Remote

2001 - Verksamheten utvecklas på samtliga orter

2001 - DI utser EuroPark till årets ”Gasell-företag” (de uthålligt snabbaste 
            växande företagen i Sverige). EuroParks tillväxt år 2001 var 628 %

2003 - EuroPark förvärvar CitiService Försäljnings AB

2006 - EuroPark förvärvar Perpetum Parkering.

2006 - EuroPark förvärvar Storstockholms Parkeringstjänst AB.

2007 - EuroPark förvärvar Garage AB Heimdal.

2007 - EuroPark förvärvar Rationell parkeringsserice RPS AB och deras dotterbolag  ParkSmart AB

http://www.europark.se