Q-PARK

Q-Park är ett internationellt parkeringsföretag med huvudkontor i Holland. Q-park har stark marknadsposition i ett flertal europeiska länder. Q-Parks motto är ”Parkering med kvalitet”, som kan hänföras till Q-parks ursprung i Quality Parking.

Q-PARK I SVERIGE
I Sverige är Q-Park ett fullserviceföretag inom parkering som driver och organiserar parkeringsanläggningar. Q-Park erbjuder allt från planering och drift till uthyrning av p-platser, bevakning och underhåll.

Det var genom förvärvet av Carpark 2006 som Q-Park kom in på den svenska marknaden. Idag har Q-park 270 anställda i Sverige och erbjuder 273.000 parkeringsplatser i 1.500 parkeringsanläggningar runt om i Sverige.

VD i Sverige är Peder Ståhlberg, som sedan våren 2012 även är interim VD för Q-Park i Norge.

http://www.q-park.se